Home

Bruno Berghs
Pastoor Eeckelaerslaan 2/2
3010 Kessel-Lo
Tel 016/25.42.49
bruno@casinno.be

 

Verslagboek der Boerinnengilde Niel bij As

   Samenstelling : Bruno Berghs

 

Tussen 1927 en 1940 was Mia Berghs-Vanduynhoven (1899-1993) verslaggeefster, in de termen van de tijd “schrijfster van de boerinnengilde (nu KVLV) van Niel bij As. Haar zoon Bruno Berghs, “erfde” haar verslagboek na haar overlijden en heeft het uitgegeven.  Na een korte inleiding en een familiekroniek in foto’s wordt het verslagboek links in facsimile en rechts in een vertaling naar hedendaags Nederlands weergegeven. Deze uitgave laat zien hoe de boerinnenorganisatie in de jaren 1930 informatie verspreidde over land- en tuinbouwproblemen, maar ook over de opvoeding van kinderen, het beheren van het huishoudgeld, de inrichting van het huis e.d.m.

 

Het boek telt 80 blz en kost 12 €  Het sluit aan bij de viering van 100 jaar Boerinnengilde-KVLV in 2011.Verdere informatie bij de uitgever